Roštilji, furune i pica peći

Roštilji, furune i pica peći

Kamini Milenković

Roštilji, furune i pica peći

Spremanje hrane na roštilju i u zidanim furunama na drva u slobodnom vremenu je veliko uživanje i pravi je izazov za muški deo porodice. Grade se uz kuću, ispod nekog trema ili na pokrivenoj terasi u nekoj zavetrini gde je prijatno za sedenje i na suncu i po kiši.

Uz roštilje imamo i dodatak za ražanj za meso, za ribu, tacnu za kapanje masti I električni motor za lagano okretanje ražnja.

Profesionalne pica peći na drva su u obliku kupole, dobrotermički izolovane da bi dugo održavale toplotu. Ukus pice iz ovih peći je neuporedivo bolji od onih spremljenih u električnim pećima. Preporučujemo italijanske.Stižu u delovima I ovde se sklapaju.Skupe su, ali se brzo isplate, ekonomične su I trajne. Zidanje pica peći na licu mesta može da bude uspešno, ali je daleko češće potpuni promašaj.