Kamin sa oblogom od kaljeva

Kamini Milenković

Kamin sa oblogom od kaljeva

Ugradni metalni kamin na crtežu je obložen belim keramičkim kaljevima poznate mađarske firme Žolnai iz Pečuja. Pored mnogih monumentalnih zdanja u Budimpešti, zelenim keramičkim pločama ove firme ukrašena je i fasada hotela Moskva u Beogradu. Ovaj kamin je predviđen za postavljanje u uglu sobe, desnom ili levom. Ovo je poslednji primerak koji nam je preostao.