Tehnički podaci o kaminima

MODELI LOŽIŠTA KAMINA: TIM4, TIM5, TIM8, TIM9

Električni kamini se rade uglavnom u stanovima gde nema dimnjaka za kamine niti postoji mogućnost da se oni naknadno ugrade.

Verno dočaravaju utisak vatre u pravom kaminu. Intenzitet vatre može da se menja i daljinskim upravljačem.Obično imaju i grejače vazduha, kalorifere, od 1 i 2kw.Oko njih se pravi ukrasna maska u obliku portala od mermera, gipsa ili drveta. Drveni portali mogu zajedno sa kaminom da se sele u neki drugi stan.

Otvor na dimnjaku za priključenje kamina ostavlja se na visini 220cm, ako se osa kamina i dimnjaka poklapaju.Pri tome se koristi kosa račva.Visina se meri od kote završenog poda (parket,pločice) do donje ivice kose račve.

Za ostale slučajeve visina otvra na dimnjaku se sračunava.Ukoliko niste sigurni pozovite nas.

Dovođenje spoljnog vazduha nije uvek obavezno ali je poželjno.Donja ivica otvora, za dovod spoljnog vazduha, je u nivou poda.Presek za kamin TIM5 je 15×20 cm, a za kamin TIM4 je 10×20 cm.