O kaminima

kamini

Kamini Milenković

Opšti podaci o kaminima

Kamin nije deo nameštaja, on je centar stana, garancija dobrog raspoloženja, mesto okupljanja i razgovora.Kamin treba da bude sastavni deo života u kući i da zajedno sa nameštajem i drugim detaljima enterijera stvori vlasniku udobnost stanovanja. Zašto baš otvoreni kamin? Zato što je čoveku današnjice potreban neposredan dodir sa tim prirodnim elementom – vatrom.

OSNOVNI DEO KAMINA ILI LOŽIŠTE SA HAUBOM

Ložište kamina se izrađuje od šamota jer podnosi visoke temperature i zato što šamot dugo zadržava toplotu. Time se smanjuje potrošnja drveta. Gornji deo kamina,hauba je uvek zakošen, njegova uloga je da kao levak odvede dim iz ložišta u dimnjak. Osim toga u haubi je smeštena klapna koja sa svoja četiri položaja reguliše promaju tj.sagorevanje drveta i na taj način se postiže slabija ili jača toplota u prostoru oko kamina.
Ceo osnovni deo kamina proizvodi se u delovima i montira za nekoliko sati uz detaljno štampano uputstvo.

IZGLED KAMINA

Fasada kamina može da ima najrazličitije oblike. Veliki izbor različitih modela kamina omogućava korisniku da izabere kamin koji će biti u skladu sa izgledom ostalog dela kuće ili stana. Materijali koji se koriste za izradu fasade kamina su prirodni materijali. Najćešće su to: cigla, kamen, mermer, granit, drvo i gips.
Klesani masivni mermer, rezbareno drvo slagani mermer od ploča su ekskluzivnije varijante, a postoje sasvim moderne fasade kamina od prohroma, mesinga i stakla.
Interesantna je i fasada od kaljeva. Kod takvih kamina se topli vazduh razvodi do kaljeva. Kaljevi su obično reljefni i mogu da se kombinuju sa mermerom.

DIMNJACI ZA KAMINE

Pravilno izgrađen dimnjak je celom svojom visinom istog unutrašnjeg preseka i vrh dimnjaka nadvisuje najviši deo krova. Ukoliko se nalazi na udaljenosti od 3m i više od najviše tačke krova( slemena krova)može biti i niži.
Da bu dimnjak imao dobru vučnu silu potrebno je da ima visinu od min. 5,5m od dna kamina do vrha dimnjaka. Unutrašnji presek dimnjaka određuje veličinu svetlog otvora ložišta kamina.

DIMNJACI ZA KAMINE U VIŠESPRATNICAMA

Moguće je postaviti kamine i u stanovima u visokim zgradama. Kako svaki kamin mora da ima svoj dimnjački kanal to se postiže ugradnjom sabirnih dimnjaka sa dva kanala. Jedan veći kanal je glavni, sabirni kanal, a drugi kanal ide od sprata do sprata i uliva se u glavni kanal. To su kamini koji odgovaraju manjem preseku dimnjaka.

DOVOD SPOLJNOG VAZDUHA

Preporučljivo je da se obezbedi dovod spoljnog vazduha. To nije uslov za rad kamina, naročito ne u velikim prostorijama. Međutim potrebno je otvoriti povremeno vrata ili prozor ako kamin radi neprekidno. Za manje prostorije obavezan je spoljni vazduh. Spoljni vazduh se dovodi u podnožje kamina.