Kamini na drva

Kamini na drva

Kamini Milenković

Kamini na drva

Drvo je materijal koji je čovek u svojoj istoriji najviše koristio. Početak je bila vatra i drvo kao gorivo: za grejanje, svetlo, pripremu hrane, zaštitu od divljih životinja. I danas je ogrevno drvo obnovljivi energent koji najmanje utiče na promenu životne sredine. Kad organske materije iz drveta sagorevaju uz pomoć dovoljne količine kiseonika iz vazduha, kao što je to slučaj u otvorenim kaminima, dolazi do skoro potpunog sagorevanja i kroz dimnjak odlazi ugljendioksid, i voda. Okolno drveće fotosintezom otpušta kiseonik u atmosferu a ugljenik koristi da stvara novu drvnu masu. Ako se to novo drvo kasnije koristi kao ogrev krug je zatvoren. 1kg suvog drveta, vlažnosti oko 25%, daje pri potpunom sagorevanju oko 3,5 do 4 kwh. Kod većeg procenta vlažnosti kaloriska vrednost može biti umanjena i do 40%. Preporučuje se nabavka drveta za ogrev u rano proleće koje je sečeno u kasnu jesen i zimu jer tada u sebi ima najmanje vlage. Suši se na promaji, na natkrivenom otvorenom prostoru, bolje istrugano i nacepano nego u cepanicama. Tako će na početku grejne sezone imati svoju punu kalorisku vrednost.

Bukovo drvo je najbolje za kamin. Sveže sečeno, sirovo drvo se pri kupovini prepoznje tako što su cepanice teške, jedre bez naprslina sa čela, a na dodir hladnije od suvog drveta.