Metalna ložišta

Metalno ložište

Kamini Milenković

Metalna ložišta

Koriste se sva metalna ložišta koja postoje na našem tržištu. To su razni modeli inostranih proizvođača. Proizvode se u livnicama od gusa. Mogu da budu otvoreni ukoliko je dimnjak dovoljno veliki ali je to najčešće kamin sa zatvorenim ložištem. Vrata se otvaraju da bi se dodalo drvo i odmah zatvarju. Vatra se vidi kroz staklo. Oko peći se formira komora sa toplim vazduhom. Topao vazduh se usmerava na više do rešetki koje ga ispuštaju prirodnim strujanjem ili prinudno pomoću ventilatora.

Metalno ložište kamina

Metalno ložište umesto velike haube ima malu plitku haubu koja se nastavlja u čunak koja ne može da primi veliku količinu dima i za to nije predvidjeno da radi sa otvorenim vratima.