Kamini - uradi sam

KAMIN U RASKLOPU
Modeli :TIM4,TIM5,TIM8,TIM9

Kamini Milenković

Kamini - uradi sam

Funkcionalni deo kamina, ustvari ceo kamin, od šamota i vatrostalnog betona, bez ukrasne obloge, proizvodimo u radionici u delovima od kojih je najteži oko 50kg. Dvojica, sa većim putničkim automobilom lako mogu da izvrše transport i montažu za koju se dobija detaljno uputstvo sa tekstom i slikama pojedinh faza izgradnje i njihovim redosledom. Ima više modela, a izbor se vrši zavisno od veličine raspoloživog dimnjaka i mesta ugradnje budućeg kamina u prostoriji.