Etažno grejanje kaminom

etažno grejanje kaminom

Kamini Milenković

Etažno grejanje kaminom

U ložište kamina postavlja se izmenjivač toplote, uložak konstruisan od cevi kroz koje protiče voda I povezuje se u sistem za etažno grejanje stana ili kuće. Grejač vode radi na principu protočnog bojlera. Cevi izmenjivača su u samoj vatri I žaru gde je temperature najveća, pa se voda koja kroz njih struji najbrže zagreva. Same cevi ne mogu da izgore jer ih voda hladi iznutra. Toplotna moć ovog sistema je 10 – 14 KW, zavisno od veličine kamina, kvaliteta i količine drveta koje se loži. Uz ovo se dodaje I grejanje samog kamina kao ložišta u prostoriji. Cevi izmenjivača ne kvare izgled kamina. One su ujedno I držači drveta u ložištu.

Kamini Milenković

Etažno grejanje kaminom

U stanovima sa etažnim grejanjem na struju ovaj tip kamina sa izmenjivačem toplote se uključuje u već postavljeni sistem. Sada u stanu postoji I alternativno grejanje na drva i ono može da radi i u periodima nestanka struje. Vrlo je važno da oba sistema mogu da rade zajedno kada je to potrebno, pri izuzetno niskim spoljnim temperaturama. Obično se električni kotao uključuje samo noću, u vreme jeftine struje, da se kuća ne bi rashladila, a danju se loži vatra u kaminu.

Ovakvim korišćenjem se postižu velike uštede tako da se investicija isplati za 2 do 3 godine.

Termometri za ulaznu i izlaznu vodu u izmenjivač toplote u kaminu na kojima se vidi koliko se temperatura vode podigne samo u jednom prolazu kroz izmenjivač