Razlika između otvorenog kamina i metalnog ložišta

Spoljni izgled:

Ukrasna obloga – fasada otvorenog kamina i zatvorenog metalnog ložišta može da bude potpuno ista. To je i jedino što im je zajedničko.

Razvoj:

Otvoreni kamin, ili klasični kamin, nastao je usavršavanjem otvorenog ognjišta koje je sa sredine prostorije premešteno uza zid a zatim su iznad njega postavljeni hauba i dimnjak radi odvođenja dima izvan kuće. Razvoj fizike, dinamike fluida, iskorišćen je da se oblikuje unutrašnjost ložišta i smanji presek dimnjaka čime se postižu velika ušteda u potrošnji goriva, bolje grejanje, i, pre svega, isijavanje toplote iz ložišta. Odvođenje dima je potpuno. Dim se ne vraća u prostoriju ni pri najnepovoljnijim vremenskim uslovima.

Metalno kaminsko ložište nastalo je modifikacijom metalnih peći koje su i dalje u upotrebi ali je potražnja za njima znatno smanjena jer se osnovno grejanje u kućama i stanovima sada uglavnom rešava na komforniji način. Mali otvori na vratima tih peći nekada zatvoreni liskunom kroz koje se video titraj vatre, zamenjeni su vratima od vatrostalnog stakla pa se tako vidi cela vatra. Usavršena je i regulacija cuga, za šta se čak koristi i elektronika, pa je njihovo opsluživanje svedeno na minimum.

 

Grejanje

Otvoreni kamin greje uglavnom direktnim zračenjem toplote iz vatre. Za prenos toplote, kao ni suncu, nije potreban nikakav medijum. Otvorena vatra u kući je vraćanje na prapočetak. Osećaj prijatnosti i zadovoljstva je nešto što svaki čovek ponovo prepozna u sebi iako veruje da se već mnogo udaljio od svog pretka. Zbog velike mase i materijala koji dobro akumulira toplotu, otvoreni šamotni kamin zrači još dugo pošto se vatra ugasi, kao neka velika kaljeva peć.

Iza otvorenog kamina može se ugraditi komora za dodatno grejanje vazduha, ili se u samom ložištu može napraviti sistem cevi u kojima se zagreva voda za etažno grejanje stana radijatorima.

Metalna kaminska ložišta greju konvekcijom.Vazduh se zagreva u dodiru sa staklom i metalnim kućištem ložišta.Taj vreli vazduh ne sme da ostane zarobljen i neiskorišćen u malom prostoru između ukrasne obloge-fasade kamina i zida uz koje je ložište postavljeno. Stoga se on isteruje malim ventilatorom, a može i prirodnom cirkulacijom, kada kao topli vetar struji prostorijom. Metalno ložište bi zapravo najbolje grejalo ako se oko njega uopšte ne bi pravila fasada kamina.

I ova ložišta mogu imati ugrađen kazan za etažno grejanje.

Kod ovako različitih načina grejanja, ako se uzme u obzir i vrsta ogrevnog materijala, nemoguće je doći do verodostojnih podataka o toplotnoj moći i koeficijentima iskorišćenja. Podaci na osnovu kojih se upoređuju razne vrste kamina u nekim prospektima služe samo u komercijalne svrhe jer ih je nemoguće proveriti. Stoga ih neki proizvođači kaminskih ložišta i ne navode.

Ekološki aspekt:

Drvo u otvorenim kaminima, uz dovoljnu količinu vazduha, potpuno sagoreva pa je njegov produkt neotrovni ugljendioksid (CO2), koji okolno drveće, u tako malim količinama, fotosintezom lako razdvaja na vodu i ugljenik od koga se stvara nova drvna masa. Ceo proces odvija se u jednom zatvorenom krugu, bez štete po čovekovu okolinu.

Izrada:

Otvoreni kamini se proizvode od šamota i drugih vatrostalnih materijala koji se lokalno nabavljaju. Sam proces izrade zahteva mnogo rada i stručnosti. Gradnja kamina se ubraja u lepe stare zanate. Koristi se domaći materijal. Prethodnom izradom elemenata otvorenih kamina u radionici, koji se kasnije samo sklapaju, eliminišu se greške koje mogu nastati izgradnjom na licu mesta. Funkcija kamina je osetljiva na odstupanja u obliku i merama unutrašnjeg dela ložišta.

Metalna kaminska ložišta stižu uglavnom iz uvoza i glavni posao oko njih su preprodaja i transport.