Izgradnja kamina

izgradnja kamina

Kamini Milenković

Izgradnja kamina

Ovo je primer izrade jednog unikatnog kamina (izrada kamina) sa staklom oko celog ložišta. Staklo može sasvim da se podigne i tada se na vrhu dimnjaka uključuje kaminski ventilator. Komande za opsluživanje ovog kamina daju se preko daljinskog upravljača, a jedan deo preuzima automatika. Sve to i motor za podizanje stakla, smešteno je u maski iznad kamina koja oblikom podseća na brod. Ovaj kamin se loži drvima.