Unikatna kaljeva peć

Nova kaljeva peć od bele keramike mađarske firme Žolnai iz Pečuja. Pored mnogih monumetalnih zdanja u Budimpešti, zelenom Žolnai keramikom ukrašena je i fasada hotela Moskva u Beogradu.Vatra se loži u ložištu od gusa ili u metalnom kaminskom ložištu sa zastakljenim vratima, koje se nalazi unutar peći, a kaljevi se greju toplim vazduhom.

Na skici je prikazan jedan od mogućih načina postavljanja ove peći; u pregradnom zidu,tako da greje dve susedne prostorije. Može da bude i cela u jednoj prostoriji.

Hark mogući položaji peći