Tehnički podaci o kaminima

OTVORENI KLASIČNI KAMINI

TIM4 otvor ložista : širina 52cm,visina 42cm.
Potreban presek dimnjaka Ø 16cm ili 14x14cm.

TIM5 otvor ložista : širina 67cm,visina 52cm.
Potreban presek dimnjaka Ø 20cm ili 20x20cm.

TIM8 otvor ložista :širina 79cm,visina 88cm.
Potreban presek dimnjaka Ø 25cm ili 25x25cm.

KAMINI TIM4,TIM5,TIM8

Tehnički podaci

Kamini koji su pogodni za ugrađivanje u ugao prostorije jer zauzimaju malo mesta.

TIM6 otvor ložišta : širina 56cm,visina 42cm.
Potreban presek dimnjaka Ø 16cm ili 14x14cm.

TIM7 otvor ložišta : širina 67cm,visina 52cm.
Potreban presek dimnjaka Ø 20cm ili 20x20cm.

Tehnički podaci

Svi kamini se proizvode od šamota i vatrostalnog betona u delovima koji se brzo i lako sklapaju na licu mesta kod naručioca. Težina pojedinačnih elemenata iznosi od 10kg do maksimalnih 50kg.

Uz kamine TIM 4 i TIM 5 mogu da se poruče dodaci za dodatno grejanje sobnog vazduha ili vode u sistemu etažnog grejanja kuće ili stana.

položaj kamina u odnosu na dimnjak

Tehnički podaci

1.Kamin na ravnom zidu- položaj 1-dimnjak u susednoj prostoriji/ose dimnjka i kamina se poklapaju/.
2.Kamin u uglu bočno priključen – položaj 2-dimnjak u istoj ili susednoj prostoriji.
3.Kamin ispod otvora u plafonu- položaj 3 i 3a- dimnjak počinje iznad prostorije u kojoj se postavlja kamin.
4.Kamin preko ugla – položaj 4 – dimnjak u uglu iste prostorije.
5.Kamin preko ugla – položaj 5 – dimnjak u uglu susedne prostorije.

Otvor na dimnjaku za priključenje kamina ostavlja se na min.visini 220cm. Visina se meri od kote gotovog poda. Pri tome se koristi kosa račva.

Dovod vazduha za kamin:

Da ne bi došlo do stvaranja podpritiska u prostoriji gde gori vatra u kaminu,potrebno je obezbediti vazduh spolja. Potreban presek za kamin TIM5 je 15x20cm,a za TIM4 je 10x15cm.

UPUTSTVO ZA GRADNJU DIMNJAKA ZA KAMINE

Uputstvo za gradnju dimnjaka za krovove pod uglom većim od 20°

Uputstvo za gradnju dimnjaka za ravne krovove

Vrlo je važno da se dimnjak izvede po propisima da bi kamin ispravno radio. Visina dimnjaka iznad krova zavisi od udaljenosti dimnjaka od slemena krova.

Ukupna visina dimnjaka od podnožja kamina do vrha dimnjaka iznosi najmanje 5,5m.

Dimnjak mora da zadovolji i drugi uslov u odnosu na slememe krova – pogledati crteže krovova.

Minimalni prečnik dimnjaka 14/14 cm ili Ø16 cm za kamin TIM 4,TIM 6.

Minimalni prečnik dimnjaka Ø 20 cm za kamin TIM 5,TIM 7.

Dimnjačke kape

Specijalno oblikovane tako da pomažu vučnoj sili u dimnjaku pri jakim vetrovima i sprečavaju vraćanje dima pri nepovoljnom položaju dimnjaka u odnosu na sleme krova.

Tehnički podaci

Metalni dimnjaci

Izrađeni od prohroma sa termičkom izolacijom prečnika I spoljnom oblogom od aluminijumskog lima prečnika Ø25, Ø20 i Ø16 cm.