Razni kamini

U sadašnje vreme kamini se sve više grade. Stan bez kamina, a tek kuća bez kamina deluje nekako nepotpumo. Kao da nešto nedostaje. Osim tog utiska vatre u kući, otvoreni kamini na drva greju zračenjem toplote a sa dodacima uz kamin greju vazduh ili vodu u sistemu etažnog grejanja. Rešenja za obloge, fasade, tih kamina su vrlo inventivna i različita pa mogu da se svrstaju samo u razne kamine.