Razni kamini

Razni kamini

Kamini Milenković

Razni kamini

U današnje vreme kamini se sve više grade. Stan bez kamina, a tek kuća bez kamina deluju nekako nepotpuno. Kao da nešto važno nedostaje. Osim doživljaja žive vatre u kući, otvoreni kamini zrače prijatnu toplotu, a sa dodacima uz kamin mogu da greju vazduh dodatno ili vodu u sistemu etažnog grejanja. Rešenja za ukrasne obloge, fasade tih kamina, su vrlo inventivna i različita,  tako da mogu da se svrstaju samo u razne kamine.