Kamini od kamena i opeke

Obloga, fasada, ovih kamina zida se od tesanog kamena ili cigle sa detaljima od drveta. To su rustični kamini, uglavnom sa otvorenim kaminskim ložištem i podsećaju na kamine iz vremena kada je kamin bio jedini način grejanja. Ovi kamini se lože drvima.

Etno Ambijenti LogoSpoljnu oblogu, fasadu kamina od
stare cigle i crepa u etno stilu,
radi naš stalni saradnik,
firma Etnoambijenti iz Žablja.
(Poslednja fotografija galerije
Kamini od kamena i opeke)