Medicina Rs Grupa


Medicina Rs GrupaKontakt – Home

*Sve fotografije prikazane na našem sajtu su originalne. One prikazuju kamine koji su projektovani, proizvedeni i montirani u Centru za kamine Milenković. Svaki naš kamin ima status autorskog rada Dragana Milenkovića, dipl. ing. građ i Dušice Milenković, dipl. ing. građ. Kao takve, nije ih dozvoljeno koristiti i predstavljati kao svoje. Filmovi na DVD izdanju su takođe originalni snimci kamina proizvedenih u našem Centru. Za njih važe isti uslovi autorske zaštite.

Kratko o nama: Stručni tim inženjera, tehničara i dizajnera već 26 godina radi na izradi različitih modela ložišta kamina od šamota. Prefabrikacija elemenata od šamota daje garantovani standard. Veliki broj različitih modela napravljen je prema različitim dimenziama dimnjaka i prema mogućem položaju u prostoru.

Dizajneri i arhitekte od fasade kamina stvaraju umetnička dela. Kamin svojim položajem, oblikom i izborom materijala, harmonično uklopljen u enterijer, pedantno izradjen, deluje zaista ekskluzivno pa je i to jedan od razloga sve učestalije gradnje. Mogucnosti oblikovanja spoljne obloge i izbora materijala su prakticno neogranicene tako da svako moze, po ideji arhitekte ili po svom resenju, da dobije kamin prema individualnom ukusu i stilu stanovanja. Proračun veličine ložišta kamina i potrebnog dimnjaka za traženi prostor se odmah dobija. Specijalni termo šamotni kamini imaju uložak od cevi u samom ložištu koji je povezan sa radijatorima na vodu. Na ovaj način se toplota vatre prenosi na celu kuću.

Za izradu kamina koriste se sva ložišta koje postoje na našem tržištu.

- Šamotna ložišta raznih modela, otvorena ili sa metalnim zastakljenim vratima.
- Uvozna ložišta od gusa raznih proizvođača sa više različitih modela.
- Električni kamini male dubine sa portalom od mermera koji na principu kalorifera greju vazduh dok treperava svetlost vrlo uspešno dočarava vatru.
- Kamini na gas u kojima su delimično užarene vatrostalne cepanice i pravi plamen.
- Kamini na bioetanol za koje nije potreban dimnjak.

Ulica Kulina Bana se nalazi izmedju ulica Bulevar kralja Aleksandra i Vojislava Ilića /kod Liona/ obeleženo na mapi crvenom tačkom.

Do nas se najlakše dolazi iz Bulevara kralja Aleksandra /Bulevar revolucije/, niz ulicu Stanislava Sremčevića. Kao što se vidi sa mape, Kulina Bana je treća ulica desno. Biro se nalazi na sredini ulice Kulina Bana.

Ako dolazite ulicom Vojislava Ilića iz pravca Crvenog krsta, skretanje levo u ulicu Prespansku nije dozvoljeno, pa je potrebno da obezbedite dolazak iz pravca Arhitektonske škole. Onda skrećete desno u ulicu Trajka Stamenkovića i dalje pratite liniju sa mape.

Komentarisanje nije predvidjeno.